Otkriće novog jela veća je sreća za čovječanstvo nego otkriće nove zvijezde

(Brillant-Savarin)