Priroda daje uvjeriljivo najljepša umjetnička djela.
More slika beskonačnu priču. Trenutke te priče zaustavljam i bez posebne obrade izlažem. Nema ni potrebe intervenirati kada su fotografije čisti odrazi mora, jedara, starih brodova...

Božidar Prezelj