…Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni. Kad se djeca zaigraju kad se Zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša neka ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrlim nek me čuva kao mati…

(J. Črnko)